Marxist class by Marxist study center

मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्र द्वारा सोह्रौं चरणको कक्षा २०७९ माघ २१ गतेदेखि २७ गतेसम्म प्रत्येक दिन बेलुका ७ः४५ देखि ९ः४५ सम्म सञ्चालन हुनेछ।

कक्षा लिन चाहने महानुभावहरूले यो गुगल फाराम अनिवार्य भर्नुहोला।

https://docs.google.com/…/1wfh3d…/edit


By Marxist

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *