Month: October 2023

४५ दिने ‘पुस्तक परिचर्चा’ कार्यक्रम

भाद्र १५ गतेबाट मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रको पुस्तक परिचर्चा कार्यक्रम नियमित चलिरहेको छ। अध्ययनमा रूचि राख्ने, थोरै समयमा धेरै पुस्तकबारे जान्न…